Szanowni Państwo,

Nie prowadzę już działalności pod marką Pharmed Consulting. Obecnie pod marką Valorco zajmuję się głównie usługami z zakresu business intelligence. Jednak dalej pozostaję aktywny w sektorze medycyny i farmacji, realizując od czasu do czasu podobne zlecenia, jak wcześniej. Jeśli więc są Państwo zainteresowani doradztwem w zakresie:

proszę o kontakt:

z poważaniem,

Krzysztof Jeżowski

Dear Sir or Madam,

I no longer operate under the Pharmed Consulting brand. Currently under the brand Valorco I mainly deal with business intelligence services. However, I am still active in the medical and pharmaceutical sector, carrying out similar assignments from time to time as before. So if you are interested in consulting in the field of:

Please contact me at:

Kind regards,

Krzysztof Jeżowski